Ότι είμαι αγράμματος και δεν μπορώ να βαστήσω ταχτική σειρά 'σ ταγραφόμενα, και...τότε φωτίζεται και ο αναγνώστης.Μπαίνοντας εις αυτό το έργον καιακολουθώντας ναγράφω...........(Μακρυγιάννης)

.......να γράφω δικά μου, να γράφω δικά σας, να γράφω και ξένα. Οπιανού και νάναι πάλι εγώ θα γράφω, ακόμα και αν δε μου αρέσουν αυτά που έχετε γραμμένα, απλά γιατί αρέσουν σε σας που τα γράψατε και σε σας που τα βλέπετε, κι αν σας πικράνω μη λησμονάτε τα λόγια του George Orwell ….. εάν σημαίνει κάτι τέλος πάντων η Ελευθερία, σημαίνει το δικαίωμα του να λες στους ανθρώπους αυτά που δεν θέλουν να ακούσουν.

Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2016

ΝΑΤΟ: Η συνέχεια του σχεδίου του 1999 σε εξέλιξη.....

Τὸ ΝΑΤΟ ἐπιστρέφει στὶς καρδιὲς τῶν Ἑλλήνων

Γράφει ο Δημήτρης Κιτσίκης

Στὶς 24 Μαρτίου 1999 τὸ ΝΑΤΟ ἐνεκενίασε τὸν 30χρονο πλανητικὸ πόλεμο ποὺ διανύουμε σήμερα βομβαρδίζοντας τὴν Γιουγκοσλαυΐα. Ἡ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ, Μαγδαληνὴ Albright εἶχε τότε δηλώσει: Ἔχουμε τὸ ΝΑΤΟ ἀλλὰ δὲν τὸ ἔχουμε ποτὲ δοκιμάσει . Καιρὸς εἶναι νὰ τὸ δοῦμε νὰ πολεμᾷ.
Ἡ πολεμικὴ ἐπέμβαση αὐτὴ τῆς Ἀμερικῆς στὴν Ἀνατολικὴ πλευρὰ τῆς Εὐρώπης, δέκα σχεδὸν χρόνια μετὰ τὴν κατάρρευση τοῦ κομμουνιστικοῦ στρατοπέδου ἐνετάσσετο στὴν στρατηγικὴ τῆς Ἀμερικῆς ἐπεκτάσεως πρὸς Ἀνατολάς, κατὰ τῆς Κίνας (τὸ ΝΑΤΟ τὸ 1999 εἶχε βομβαρδίσει τὴν κινεζικὴ πρεσβεία στὸ Βελιγράδι) καὶ συνάμα κατασκευῆς φράγματος κατὰ τοῦ ἠπειρωτισμοῦ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.

Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση εἶχε οἰκοδομηθῆ μὲ τὴν βοήθεια τῶν ἀτλαντιστῶν τοῦ Jean Monnet καὶ τὴν οἰκονομικὴ βοήθεια τοῦ σχεδίου Μάρσαλ, ὡς φράγμα κατὰ τῆς μεταπολεμικῆς ἐπεκτάσεως πρὸς Δυσμὰς τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως. Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ τὸ κομμουνιστικὸ στρατόπεδο εἶχε καταρρεύσει τὸ 1989 καὶ ἡ Γερμανία εἶχε ἐπανενωθῆ, ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση μετεβάλλετο καὶ πάλι σὲ γερμανική, ὡς ἀντίπαλος τῶν ἀγγλικῶν καὶ ἀμερικανικῶν θαλασσίων δυνάμεων. Επειδή, τὸ 1999 ἡ Μόσχα τοῦ Γιέλτσιν ἦταν πλήρως έξασθενημένη, ἀπὸ τὶς δύο ἠπειρωτικὲς δυνάμεις, Ῥωσία καὶ Γερμανία, ποὺ πάντα προσεπάθουν νὰ ἑνωποιήσουν τὴν ἠπειρωτικὴ Εὐρώπη κατὰ τὶς άγγλοσαξωνικὲς θαλασσίες δυνάμεις, ἡ Γερμανία ὑπερίσχυε καὶ ἐξηπλώνετο πλέον χωρὶς ῥωσικὸ ἀνταγωνισμό.
Τότε ξεκίνησε ἡ ἀγγλικὴ προπαγάνδα κατὰ τῆς ἐπανενωμένης Γερμανίας, μὲ σύνθημα: κάτω τοῦ Δ΄ Ῥάϊχ! Ἔπρεπε τὸ Βερολῖνο νὰ σταματήσῃ τὴν νέα του Drang nach Osten (ὥθηση πρὸς Ἀνατολάς), σταθερὴ πολιτικὴ τῆς Γερμανίας, ἤδη ἀπὸ τὸν ΙΘ΄αἰῶνα. Φυσικά, οἱ Ἕλληνες δὲν ἐκατάλαβαν τὸ παραμικρό (ἐκτὸς τοῦ Γιώργου Παπανδρέου) καὶ σύσσωμοι ἐξεσηκώθησαν κατὰ τοῦ ΝΑΤΟ, στὸ πλευρὸ τῶν Σέρβων, ἐνώπιον τῆς ἀνισχύρου τότε προπουτονικῆς Ῥωσίας.
Σήμερα ἡ Οὐάσιγκτων ἐπαναφέρει τὸ ΝΑΤΟ μὲ τὰ πολεμικά του σκάφη στὰ θαλάσσια σύνορα Ἑλλάδος-Τουρκίας, στὸ Αἰγαῖο, τὴν στιγμὴ ἀκριβῶς ποὺ ἡ Γερμανικὴ Εὐρώπη, ὑπὸ τὴν εἰσβολὴ τῶν προσφύγων-μεταναστῶν μαραζώνει, συρρικνώνοντας τὸ Σέγκεν, κλείνοντας τὰ βόρεια σύνορα τῆς Ἑλλάδος. Διότι τὸ Σέγκεν ἦταν τὸ σύμβολο τῆς γερμανικῆς οἰκονομικῆς ἐπεκτάσεως, σὲ μία Εὐρώπη χωρὶς σύνορα. Ἡ ἐπαναφορὰ τῶν οἰκονομικῶν συνόρων ἀναγγέλλει τὸν θάνατο τῆς Γερμανικῆς Εὐρώπης καὶ τὸν θρίαμβο τῆς ἀγγλοαμερικανικῆς ἰσχύος.
Καὶ σήμερα τὸ ΝΑΤΟ ἐπιστρέφει στὶς καρδιὲς τῶν Ἑλλήνων. Ἡ χώρα μας τελείως κατεστραμμένη ἀπὸ τὴν θανάσιμη εὐρωπαϊκὴ περίπτυξη στρέφεται ὡς σανίδα σωτηρίας στὸ ΝΑΤΟ καὶ τοὺς Ἀμερικανούς. Τοὺς Ῥώσους, ὡς Ὀρθοδόξους, τοὺς ἀγαποῦμε, ἀλλὰ οἱ ἴδιοι γνωρίζουν ὅτι ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Τσώρτσιλ τοῦ αὐτοκρατορικοῦ αὐτοῦ ἀνδρός πού, οὐσιατικά, παρὰ τὸν μῦθο, δὲν ὑπῆρξε ποτὲ εὐρωπαϊστής, παρὰ μόνον ἀντιρῶσος καὶ ἀντιγερμανός, ποὺ τὴν ἡνωμένη Εὐρώπη τὴν ὑπεστήριξε μόνον ὡς ἀντιρωσικὸ φράγμα, ποὺ συνεννοήθηκε μὲ τὸν Στἀλιν στὴν Μόσχα τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1944, γιὰ νὰ μὴν κατέβῃ ἡ Ῥωσία στὸ Αἰγαῖο, οἱ Ῥῶσοι λοιπὸν γνωρίζουν ὅτι ἡ Ἑλλὰς καὶ τὸ Αἰγαῖο εἶναι τὸ περιφραγμένο ἀμπέλι τῶν Ἀγγλοσαξώνων καὶ δὲν πρόκειται νὰ ἐπιτρέψουν στὸν ἑαυτό τους νὰ τὸ παραβιάσουν. Αὐτὸ ποὺ λανθασμένα ἀποκαλοῦμε συμφωνία τῆς Γιάλτας ἦταν ἁπλῶς ἡ σιωπηρὴ ἀποδοχὴ ἀπὸ τὶς ΗΠΑ τῆς συμφωνίας Τσώρτσιλ-Στάλιν τοῦ Όκτωβρίου 1944 καὶ αὐτὸ ποὺ ἀποκαλοῦμε νέα Γιάλτα εἶναι ἡ συνέχιση τῆς συμφωνίας τῆς Μόσχας τοῦ 1944.
Τὸ Αἰγαῖο τοῦ τριγώνου Ἑλλάδος-Τουρκίας-Κύπρου, στὸ ὁποῖο προσετέθη τὸ 1948, τὸ Ἰσραήλ, ἀνήκει στὶς θαλασσίες ἀγγλοσαξωνικὲς δυνάμεις καὶ τὸ βυζαντινὸ ὄνειρο τῶν Ἑλλήνων δὲν δύναται νὰ τὸ πραγματοποιήσουν οἱ ὀρθόδοξοι Ῥῶσοι ἀδελφοί μας, παρὰ μόνον ἐὰν ἡττηθῇ ἡ Ἀμερική, κάτι ἀμφίβολο πρὸς τὸ παρόν. Ἀντιθέτως, ἡ ἰδέα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ πολιτικοῦ συνόλου παραμένει ἡ σταθερὴ ἐπιδίωξη τῶν Ἀγγλοσαξώνων γιὰ νὰ ἀποτρέψουν τὴν ῥωσικὴ κάθοδο.
Μία τρελλὴ ἐπαναστατικὴ πρωτοβουλία ἀνατροπῆς τοῦ γεωπολιτικοῦ αὐτοῦ στάτους κβό, θὰ ἀποτύχῃ, ὅπως ἀπέτυχε τὸ 1946-1949, διότι μέχρι τὸ 2030 θὰ εὑρεθοῦμε στὸν συνεχιζομένο πλανητικὸ πόλεμο ποὺ ὁ τελικός του ἀμερικανικὸς στόχος εἶναι ἡ συντριβὴ τῆς Κίνας, εἰ δυνατὸν μὲ τὴν συνεργασία τῆς Ῥωσίας. Ἤδη, ἡ ῥωσικὴ παρουσία στὴν Συρία εἶναι μία ἀταξία καὶ εἶναι φοβερὰ ἐπικίνδυνη διότι δύναται νὰ θέσῃ σὲ ἀμφιβολία τὴν ἀποκαλουμένη νέα Γιάλτα. Τὸ τρίγωνο ΗΠΑ-Ῥωσία-Κίνα εἶναι ἀσταθὲς καὶ δύσκολα ἠμπορεῖ κανεὶς νὰ ἀποφανθῇ μὲ ποῖον τρόπο θὰ ἐξελιχθῇ. Μέχρι τότε, καλὸ εἶναι ἡ χώρα μας νὰ ἀποφύγῃ τὶς ἐξωτερικὲς περιπέτειες.


Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΙ ΝΑ ΠΕΙΤΕ