Ότι είμαι αγράμματος και δεν μπορώ να βαστήσω ταχτική σειρά 'σ ταγραφόμενα, και...τότε φωτίζεται και ο αναγνώστης.Μπαίνοντας εις αυτό το έργον καιακολουθώντας ναγράφω...........(Μακρυγιάννης)

.......να γράφω δικά μου, να γράφω δικά σας, να γράφω και ξένα. Οπιανού και νάναι πάλι εγώ θα γράφω, ακόμα και αν δε μου αρέσουν αυτά που έχετε γραμμένα, απλά γιατί αρέσουν σε σας που τα γράψατε και σε σας που τα βλέπετε, κι αν σας πικράνω μη λησμονάτε τα λόγια του George Orwell ….. εάν σημαίνει κάτι τέλος πάντων η Ελευθερία, σημαίνει το δικαίωμα του να λες στους ανθρώπους αυτά που δεν θέλουν να ακούσουν.

Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2016

Μια ανείπωτη τραγωδία. Το ευρώ, ως έμμονη ιδέα θανάτου


Ὁ Τσίπρας θὰ πλανᾶται ὡς σατανικὴ μορφὴ μὲ τὸ εὐρὼ στὸ στόμα.
Μία ἀνείπωτη τραγωδία του Δημήτρη Κιτσίκη

Τὸ εὐρὼ, ὡς ἔμμονη ἰδέα θανάτου, πλανᾶται ἐπὶ τῶν κεφαλῶν τῶν Ἑλλήνων. Εἰσῆλθε ὡς ἑωσφορικὸ πνεῦμα ποὺ μᾶς πολιορκεῖ στὰ ὄνειρά μας ὡς ἐφιάλτης. Εἴμεθα ἀνίκανοι νὰ πάρουμε τὸν Μινώταυρο ἀπὸ τὰ κέρατα καὶ νὰ ἐξέλθουμε ἀπὸ τὸ κακὸ ὄνειρο τοῦ Λαβυρίνθου. Μάταια ὁ Σόϋμπλε, ὡς Θησεύς, ἀπὸ τὸ 2011, ἐκλιπαρεῖ τοὺς Ἕλληνες νὰ πηδήξουν στὴν θάλασσα, ἔξω ἀπὸ τὸ ὑπερφορτωμένο πλοῖο, γιὰ νὰ μὴ βουλιάξῃ μαζί μας τὸ ἴδιο τὸ γερμανοευρωπαϊκὸ σκάφος, ἀναλαμβάνοντας νὰ φονεύσῃ ὁ ἴδιος τὸν Μινώταυρο, ἀλλὰ οἱ Ἕλληνες, ναρκωμένοι ἀπὸ τῆς Σειρῆνες τῶν πνιγμένων προσφύγων τοῦ Αἰγαίου, οὔτε νὰ τὸν ἀκούσουν καὶ προτιμοῦν νὰ περάσουν στὸν Ἅδη, μὲ τὸν ὀβολό-εὐρὼ στὸ στόμα.
Ὁ Σόϋμπλε-Σατανᾶς στὸ σκοτεινὸ μεγαλεῖο του! Ὁ Σατανᾶς εἶναι ὁ συνδετικὸς κρῖκος Προμηθέως-Χίτλερ. Ὁ Ἑωσφόρος ἠθέλησε νὰ δώσῃ τὴν γνώση στοὺς πρωτοπλάστους μὲ τὸν βιασμὸ τῆς θεϊκῆς ἐντολῆς καὶ αὐτοὶ κατεβαραθρώθησαν ἐπὶ τῆς γῆς. Ὁ ἡμίθεος Προμηθεύς ἦτο υἱὸς τοῦ Ἰαπετοῦ, ἡγέτου τῶν Τιτάνων, ἐγγονοῦ τοῦ Οὐρανοῦ καὶ τὴς Γῆς ποὺ μαζὶ εἶχαν γεννήσει τὸν Ἔρωτα-Ἑωσφόρο ποὺ φέρει τὸ φῶς τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς. Αὐτὸς ἔκλεψε τὴν φωτιὰ ἀπὸ τοὺς θεούς, δηλαδὴ τὴν γνώση τῆς τεχνολογίας, γιὰ νὰ τὴν δώσῃ στὸν ἄνθρωπο. Ἡ ἑλληνικὴ θρησκεία τοποθετεῖ τὸν Προμηθέα στὸ ἐπίπεδο τοῦ πεπτωκότος Ἑωσφόρου.
Παρηκούσαμε τὸν Θεὸ καὶ ἐδέχθημεν τὸ εὐρώ. Ἐφάγαμε ἀπὸ τὸ ἀπηγορευμένο μῆλο ἀλλὰ ἀργότερα τὸ ὀρθόδοξο βάπτισμα ἀπηλευθέρωσε τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν εἱμαρμένη τοῦ Σατανᾶ καὶ τοῦ ἔδωσε τὴν δυνατότητα νὰ ἐπιλέξῃ μεταξὺ τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ. Ἀποτάσσομαι τὸν Σατανᾶ, λέγει ὁ βαπτισμένος διὰ τοῦ ἀναδόχου του πολιτικοῦ καὶ ἔκτοτε ἡ εὐθύνη τῆς καταστροφῆς τοῦ Ὀρθοδόξου Ἕλληνος βαραίνει ἀποκλειστικὰ τὸν ἴδιο καὶ ὁ σατανισμὸς εἶναι ἡ δράση του ποὺ ἐναντιώνεται στὸ βάπτισμα, πόσῳ μᾶλλον ὅταν ὁ ἀνάδοχος πολιτικὸς Τσίπρας εἶναι ὁ ἴδιος ἄθεος. Ὁ σατανιστὴς δὲν εἶναι ἄθεος. Εἶναι ἐχθρὸς τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι Σόϋμπλε, εἶναι ἀντίχριστος.
Ἀπὸ ὅλους τοὺς ἐραστὲς τοῦ Σατανᾶ, περισσότερο καὶ ἀπὸ τὸν Ἄγγλο λόρδο Βύρωνα, ὁ Γερμανὸς Νίτσε ὑπῆρξε ὁ πλέον ἀκραῖος σατανιστὴς καὶ ἡ πιὸ σκληρὴ τιμωρία του ὑπῆρξε πὼς αὐτὸς ὁ γίγας τοῦ πνεύματος ἔζησε τὰ τελευταῖα ἔντεκα χρόνια τῆς ζωῆς του σὰν φυτό, σὲ πλήρη ἀποβλάκωση. Τὴν ἡμέρα ποὺ ἔπεσε ὁ Νίτσε-Σόϋμπλε ἀνεπιστρεπτὶ στὴν τρέλλα, εἶχε τὴν ἑξῆς ὀπτασία: «Οἱ πάντες ὑποκλίνονται καὶ ταπεινώνονται ἐνώπιόν του, σὲ αὐτὸν τὸν δολοφόνο τοῦ Θεοῦ. Οἱ πάντες εἶναι σὲ ἀγαλλίαση, ἀγαλλίαση. Γιατί; Ναὶ τὸ γνωρίζει καλά, εἶναι ἐπειδὴ ὁ Ἀντίχριστος ἔφθασε καὶ ὅλος αὐτὸς ὁ κόσμος ψάλλει, Ὡσαννά, Ὡσαννά!»
Τὸ μοιραῖο λάθος τοῦ Τσίπρα, τὸν Ἰούλιο τοῦ 2015 ἦταν ὅτι παρέδωσε τὴν ψυχή του στὸν Διάβολο γιὰ νὰ τὸν ἐρωτευθῆ, ὅπως ἔκαμε ὁ Φάουστ, ἡ Μαργαρίτα-Μέρκελ, ἡ ἐξουσία ποὺ θὰ τοῦ ἔδιδε ὅλες τὶς ἀπολαύσεις. Ὁ Φάουστ-Τσίπρας ἦταν ἕνας ἀλχιμιστὴς μάγος ποὺ παρέσερνε τὸν λαὸ μὲ τὶς ταχυδακτυλουργίες του καὶ τελικὰ ἔπεσε στὸν βοῦρκο τῆς βαλπουργιανῆς νύκτας. Κακόμοιρε Τσίπρα! Θὰ σὲ συγχωρέσῃ ποτὲ ὁ ἀπατημένος ἑλληνικὸς λαός;

Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΙ ΝΑ ΠΕΙΤΕ