Ότι είμαι αγράμματος και δεν μπορώ να βαστήσω ταχτική σειρά 'σ ταγραφόμενα, και...τότε φωτίζεται και ο αναγνώστης.Μπαίνοντας εις αυτό το έργον καιακολουθώντας ναγράφω...........(Μακρυγιάννης)

.......να γράφω δικά μου, να γράφω δικά σας, να γράφω και ξένα. Οπιανού και νάναι πάλι εγώ θα γράφω, ακόμα και αν δε μου αρέσουν αυτά που έχετε γραμμένα, απλά γιατί αρέσουν σε σας που τα γράψατε και σε σας που τα βλέπετε, κι αν σας πικράνω μη λησμονάτε τα λόγια του George Orwell ….. εάν σημαίνει κάτι τέλος πάντων η Ελευθερία, σημαίνει το δικαίωμα του να λες στους ανθρώπους αυτά που δεν θέλουν να ακούσουν.

Κυριακή, 28 Ιουνίου 2015

Ακόμα τι πρέπει να κάνουν για να καταλάβουμε ποιοι είναι......

Ακόμα μία φορά τα ΜΜΕ απέδειξαν τον πραγματικό τους ρόλο. Δηλαδή την τυφλή υποταγή όχι στην ενημέρωση αλλά στην κατευθυνόμενη, από τα αφεντικά τους, καθοδήγηση με την γνωστή μέθοδο της στοχευμένης παραπληροφόρησης.
Αν πλέον δεν έχουμε καταλάβει τον σκοπό τους τότε είμαστε άξιοι της μοίρας που μας ορίζουν.......... και όχι της μοίρας μας. 
Τα ακόλουθα δεν είναι δικά μου, αν και πολύ θα το ήθελα γιατί με βρίσκουν σύμφωνο. Είναι κείμενο του Δρ. Δημήτρη Κιτσίκη:

Ἡ ἀνθελληνικὴ στάση τῶν ΜΜΕ

Ζοῦμε σήμερα στιγμὲς ἀνεπανάληπτης ἐθνικῆς ἀνατάσεως ποὺ δύνανται νὰ συγκριθοῦν μόνο μὲ τὶς ἡμέρες τοῦ 1940, ὅταν ὁ κυβερνήτης Μεταξᾶς ἐτόλμησε νὰ δηλώσῃ Ὄχι στὴν Εὐρώπη, ποὺ ἀντεπροσωπεύετο ἀπὸ τὸ πανίσχυρο τότε καθεστὼς τῆς Ἰταλίας, ὅπως ἀντιπροσωπεύεται σήμερα ἀπὸ τὴν πανίσχυρη Γερμανία.
Τότε ὅλες οἱ ἐπικρίσεις κατὰ τοῦ καθεστῶτος Μεταξᾶ ἐσίγησαν καὶ ὅλοι συνεσπειρώθησαν γύρω ἀπὸ τὸ ὑπερήφανο Ὄχι. Τὰ τραγούδια τῆς Βέμπο, τὰ σχόλια τοῦ ῥαδιοφώνου, τὰ πατριωτικὰ ἐμβατήρια ἐφανάτιζαν τὸν λαὸ νὰ ἀντισταθῇ στὴν Εὐρώπη. Καὶ τότε ἀνεβήκαμε στὰ βουνὰ τῆς Ἀλβανίας καὶ αἰφνιδίως οἱ Ἕλληνες καραγκιόζηδες ἐξέχασαν τοὺς διχασμούς τους καὶ μετετράπησαν σὲ ἥρωες.
Σήμερα ὅμως τὸ κόμμα τῶν δωσιλόγων προετοιμάζει συστηματικὰ τὴν νέα κατοχὴ μὲ τὴν ὑποστήριξη τῶν πλέον καταπτύστων ΜΜΕ ποὺ ἐγνώρισε ποτὲ ἡ χώρα. Καὶ τί μᾶς λένε; Μᾶς τρομοκρατοῦν ὅτι θὰ πεινάσουμε ἐὰν δὲν παραδωθοῦμε, ὅτι οἱ Εὐρωπαῖοι θὰ μᾶς ἐξοντώσουν. Καὶ εἶναι ἀλήθεια. Τὸ ἐγνώριζε καὶ ὁ Μεταξᾶς ὅτι οἱ Εὐρωπαῖοι θὰ μᾶς κατακτοῦσαν. Εἶχε προβλέψει τὶς φοβερὲς χρονιὲς λιμοῦ τοῦ 1941-1942 ὅπου 300.000 Ἕλληνες ἐπέθαιναν στὰ πεζοδρόμια τῶν πόλεων, ἀπὸ τὰ ὁποῖα οἱ ὑπηρεσίες τῶν δήμων περιεμάζευαν μὲ φτυάρια τὰ πτώματα, σὰν σκουπίδια, στὰ καμιόνια τους γιὰ νὰ τὰ κάψουν.
Καὶ ὅμως οὐδεὶς ἐτόλμησε νὰ εἰπῇ στὸν Μεταξᾶ ὅτι ἔπρεπε νὰ ψιθυρίσῃ τὸ Ναὶ στοὺς κατακτητὲς γιὰ νὰ σωθοῦν οἱ μισθοί. Ἀνέβηκαν στὰ βουνά, ἐπολέμησαν, ἐπείνασαν καὶ ἐπέθαναν μὲ τὴν κραυγὴ Ἀέρα!
Καὶ σήμερα τί ἀκοῦμε ἀπὸ τὰ ΜΜΕ; Προσοχή, θὰ πεινάσουμε. Πεῖτε τὸ Ναὶ στοὺς Θεσμούς, διαφορετικὰ χάνουμε τὶς συντάξεις. Μὴν ἀκοῦτε τὴν κυβέρνηση ἡ ὁποία εἶναι ἀνεύθυνη. Ἀντί νὰ γεμίζουν τὶς ἐκπομπές τους μὲ πατριωτικὰ ἐμβατήρια συνεχίζουν καὶ μᾶς ζαλίζουν μὲ ἀριθμοὺς, ἐξηγῶντας μας ὅτι καὶ οἱ Θεσμοὶ θέλουν τὸ καλό μας. Δηλαδὴ ἐκφράζονται, ὅπως καὶ μετὰ τὴν δολοφονία τοῦ Μεταξᾶ, ἀκριβῶς μὲ τὸν ἴδιο τρόπο μὲ αὐτὰ ποὺ ἔλεγαν οἱ μετέπειτα δωσίλογοι πρωθυπουργοί, μὲ τελευταῖο τὸν Ἰωάννη Ῥάλλη, ποὺ ὁ υἱός του Γεώργιος Ῥάλλης ἀλλὰ καὶ πλῆθος ἀστῶν πολιτικῶν ἰσχυρίσθησαν στὴν δίκη του ὅτι ἠγωνίσθη νὰ σώσῃ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ ἀπὸ τὰ χειρότερα τῆς κατοχῆς τῶν Θεσμῶν.
Ζητῶ ἀπὸ τοὺς περισπούδαστους δημοσιογράφους νὰ παύσουν τὶς ἀναλύσεις τους, προσπαθῶντας νὰ ἐκφοβίσουν τὸν ἑλληνικὸ λαό, παίζοντας μὲ τὶς ἀντιδράσεις δειλίας καὶ ἐπιβιώσεως τοῦ καθενὸς ἀπὸ ἐμᾶς. Ζητῶ, ἀπὸ τὰ ῥαδιόφωνα καὶ τὶς τηλεοράσεις, μέχρι τὴν ἡμέρα τοῦ δημοψηφίσματος, νὰ ἠχίσουν μὲ πατριωτικὰ ἐμβατήρια, ποιήματα, κείμενα καὶ συνθήματα, προτρέποντας τὸν ἑλληνικὸ λαὸ νὰ ψηφίσῃ μαζικὰ τὸ Ὄχι τῆς λεβεντιᾶς.
Δημήτρης Κιτσίκης 27 Ἰουνίου 2015


Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΙ ΝΑ ΠΕΙΤΕ